, 1571 . " " .. IV "", " " 1678 . . , (, ), - ( 1792 .), - , ( XVII . - ).
""


. .

. .


. .

  ``''  , ,   ,  ,  ..

"" , , , , .. /4/


  ``''  , ,   ,  ,  ..

  ``''  , ,   ,  ,  ..

"" , , , , .. /4/


 . 3-2889. c : http://www.parovoz.com

. 3-2889. c : /16/


i